Gelir ve ücret kazançları vergisindeki artış, 16,1 milyar euroluk bütçe fazlasına neden oldu. Merkez Bankası’nın artan kazancı da cari işlemler dengesinin fazla vermesinde etkili oldu.

Finanzministerium

Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya, yılın ilk yarısında yaklaşık 637 milyar euro gelir kaydetti. Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,4′lük bir artış kaydedildi. 2014′ün ilk 6 ayında harcamalar da yüzde 2,5 gibi belirgin bir oranda arttı. Ancak gider kalemlerindeki artış gelirlerin artında kaldı. Almanya, 20 yıldır ilk kez yılın ilk yarısında bütçe fazlası vermiş oldu.

Vergi gelirleri 2014′ün ilk yarısında yüzde 3 artışla 330 milyar euroya ulaştı. Böylece Almanya’nın gelirinin yarısına yakınını vergi gelirleri meydana getirdi. Gelir vergisinde yüzde 8,3 ile ortalamanın üzerinde bir artış kaydedildi. Buna karşılık işletme, sermaye gelirleri ve kurumlar vergisinde ise gerileme görüldü. Kurumlar vergisindeki gerileme yüzde 6,8′i buldu.

Alman Merkez Bankası’nın (Bundesbank) kazancı da belirgin bir artış gösterdi. Bankanın kârı yılın ilk 6 ayında 4,6 milyar euroya ulaştı. 2013′ün ilk yarısında bu rakam sadece 600 milyon euroydu.(DW Türkçe)