Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), yurtdışındaki inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında kaza ve ölüm olmadan uzun süreler geçiren Türk inşaat sektörünün, yurtiçinde neden daha çok kaza ve ölüm ile karşılaştığı ikileminin iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, iş sağlığı ve güvenliğinin, sektörde rol alanların çoğunluğu tarafından “sadece şantiyede baret ve emniyet kemeri gibi basit kişisel koruyucuların bulundurulması” olarak algılanmasına son verilmesini istedi. TMB, çözüm için her türlü işbirliğine hazır olduğunu bildirdi.

''Türk inşaat sektörü yurt içinde neden daha çok kaza ve ölüm ile karşılaşıyor''

İstanbul Mecidiyeköy’deki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen elim kaza ile ilgili açıklama yapan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), gerekli tüm tedbirlerin acilen alınması gerektiğini vurgulayarak, birliğin uluslararası ve ulusal tecrübesi ile çözüm için her türlü işbirliğine hazır olunduğunu belirtti.

İnşaat sektörünün emek yoğunluğu olan bir sektör olduğuna işaret eden TMB yönetim kurulu, iş sağlığı ve güvenliği konularının, en az kaliteli üretim kadar vazgeçilmez unsurlar olduğuna dikkat çekti.

İnşaat işçileri, diğer sektörlerde çalışanlara oranla 4-6 kat daha fazla risk altında
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre tüm dünyada inşaat işçilerinin, diğer sektörlerde çalışan işçilere oranla 4-6 kat daha fazla kazaya uğrama riski taşıdıkları belirten TMB, bu konuda Türkiye’nin bulunduğu noktanın ise maalesef henüz kabul edilebilir düzeylerde olmadığını vurguladı.

Böyle acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden TMB yönetim kurulu, sorunun çözümüne ilişkin “Mevzuat açısından bakıldığında; öncelikle ilgili tüm yönetmelik, standart ve uygulama şartnamelerinin ihtiyaçlara ne ölçüde yanıt verdiği sorgulanmalı, eksikleri tamamlanmalı ve uygulama sürecindeki etkinlikleri değerlendirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının kamu ile özel sektör işbirliğinde ortak bir düzlemde geliştirilebilmesi için; eğitimler arttırılmalı, denetimlerin sıkılaştırılması ve cezai yaptırımların etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır” çağrısında bulundu.

İkileme dikkat çekti
“Yurtdışındaki projelerde iş sağlığı ve güvenliği konularında kaza ve ölüm olmadan uzun süreler geçiren Türk inşaat sektörünün, yurtiçinde neden daha çok kaza ve ölüm ile karşılaştığı?” ikileminin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen TMB, iş sağlığı ve güvenliğinin, sektörde rol alanların çoğunluğu tarafından “sadece şantiyede baret ve emniyet kemeri gibi basit kişisel koruyucuların bulundurulması” olarak algılanmasına ise bir an önce son verilmesini istedi. Uluslararası standartlara dayalı iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sadece işverenler tarafından değil, tüm kurumlar, denetim elemanları ve özellikle çalışanlar tarafından da içselleştirilmesinin sağlanması gerektiğine dikkat çeken TMB yönetimi, “Türkiye Müteahhitler Birliği olarak, bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi üstlenmeye, sahip olduğumuz ilgili bilgi, teknoloji ve uygulamaları paylaşmaya hazır olduğumuzu bildiririz” dedi. (ANKA)